denke в PONS речника

Преводи за denke в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

3. denken:

denkste! fam
Индивидуални преводни двойки

Преводи за denke в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
denken an +akk

denke Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文