Ihnen в PONS речника

Преводи за Ihnen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: sie

3. es (in unpersönlichen Ausdrücken):

es gibt
du sagst es! fam

Pokerface <-, -s> ['poːkɐfɛɪs] СЪЩ nt, Pokergesicht <-(e)s, -er> СЪЩ nt

Преводи за Ihnen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Ihnen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文