Geburtstag в PONS речника

Преводи за Geburtstag в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за Geburtstag в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Geburtstag Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文