немски » английски

Преводи за „Kritikern“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

Kri·ti·ker(in) <-s, -> [ˈkri:tikɐ] NOUN m(f)

1. Kritiker (jd, der jdn/etw kritisiert):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文