италиански » немски

Преводи за „tre“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . tre [tre] NUM

II . tre <-> [tre] NOUN m

1. tre (numero):

tre
Drei f

2. tre (nelle date):

tre
Dritte(r) m

3. tre (voto scolastico):

tre

III . tre [tre] NOUN f pl

Вижте също: cinque

II . cinque <-> [ˈtʃiŋkue] NOUN m

3. cinque (voto scolastico):

4. cinque (nei giochi a carte):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文