италиански » немски

I . tratto [ˈtratto] VERB

tratto pp di trarre

II . tratto [ˈtratto] NOUN m

1. tratto (linea):

Strich m

2. tratto (parte):

Stück nt
Teil m o nt

4. tratto (distanza):

Вижте също: trarre

I . trarre <traggo, trassi, tratto> [ˈtrarre] VERB trans

3. trarre (derivare):

II . trarre <traggo, trassi, tratto> [ˈtrarre] VERB refl

trarre trarsi:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文