Преводи за „sul“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

италиански » немски

Вижте също: su

I . su <sul, sullo, sull', sulla, sui, sugli, sulle> [su] PREP

II . su <sul, sullo, sull', sulla, sui, sugli, sulle> [su] ADV

su (in alto)
pensarci su fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文