италиански » немски

Преводи за „questo“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . questo (-a) [ˈkuesto] ADJ

1. questo (persona, animale, cosa vicina):

questo (-a)
diese(r, s), der, die, das (hier)

2. questo (persona, animale, cosa nota):

questo (-a)
diese(r, s), der, die, das

3. questo (simile):

questo (-a)
derartige(r, s), solche(r, s), so ein(e)

II . questo (-a) [ˈkuesto] DEM PRON

1. questo (persona, animale, cosa vicina):

questo (-a)
diese(r, s), dies, das (hier)

3. questo (quanto segue):

questo (-a)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文