италиански » немски

punto1 [ˈpunto] VERB

punto pp di pungere

Вижте също: pungere

pungere <pungo, punsi, punto> [ˈpundʒere] VERB trans

punto2 NOUN m

1. punto (macchia rotonda):

Punkt m

3. punto (lavori femminili):

Stich m
Masche f
Kreuz-/Stielstich m

9. punto (voto):

Punkt m
Note f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文