италиански » немски

Преводи за „piedi“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

farsi mettere i piedi in testa da qcn VERB

Потребителски запис

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文