италиански » немски

II . perdere <perdo, persi [o perdei] [o perdetti], perso [o perduto] > [ˈpɛrdere] VERB intr

1. perdere (colare):

III . perdere <perdo, persi [o perdei] [o perdetti], perso [o perduto] > [ˈpɛrdere] VERB refl perdersi

2. perdere (rovinarsi):

3. perdere NAUT:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文