италиански » немски

Преводи за „passare“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . passare [pasˈsa:re] VERB intr +essere

4. passare (entrare):

5. passare (penetrare):

6. passare (trasferirsi):

8. passare (trascorrere):

11. passare (essere accettabile):

13. passare (essere considerato):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文