италиански » немски

Преводи за „ormai“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

ormai [orˈma:i] ADV

1. ormai (ora):

nun

2. ormai (già):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文