италиански » немски

Преводи за „nobile“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . nobile [ˈnɔ:bile] ADJ

1. nobile (di nobiltà):

ad(e)lig, Adels-

3. nobile CHEM:

edel, Edel-

II . nobile [ˈnɔ:bile] NOUN mf

Adlige(r) f(m)
i nobili
Adel m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文