италиански » немски

male1 <peggio, malissimo> [ˈma:le] ADV

2. male (erroneamente):

male2 NOUN m

1. male (non bene):

Schlechte(s) nt
Böse(s) nt

2. male (danno):

4. male (dolore):

5. male (malattia):

Leiden nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文