италиански » немски

Преводи за „le“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . le [le] DEF ART f pl

II . le [le] PERS PRON 3. pers f sing

1. le (complemento di termine):

le
ihr

2. le (complemento di termine, forma di cortesia: Le):

le

III . le [le] PERS PRON 3. pers f pl

2. le (in espressioni ellittiche, spesso non tradotto):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文