италиански » немски

Преводи за „ha“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

ha

ha abbreviation of ettaro

ha
ha

Вижте също: ettaro

ettaro [ˈɛttaro] NOUN m

Hektar m o nt

ha [a]

ha 3. pers sing pr di avere

Вижте също: avere , avere

avere2 NOUN m

1. avere (patrimonio):

2. avere (credito):

3. avere COM:

Haben nt

II . avere1 <ho, ebbi, avuto> [aˈve:re] VERB intr (impersonale)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文