италиански » немски

I . fino <davanti a consonante: fin> [ˈfi:no] PREP

II . fino <davanti a consonante: fin> [ˈfi:no] ADV (perfino)

fino (-a) ADJ

1. fino:

fino (-a) (sottile)
fino (-a) (oro)

2. fino (purissimo):

fino (-a)

3. fino (acuto):

fino (-a)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文