италиански » немски

Преводи за „dieci“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . dieci [ˈdiɛ:tʃi] NUM

II . dieci <-> [ˈdiɛ:tʃi] NOUN m

1. dieci:

Zehn f
Zehnte(r) m

2. dieci (voto scolastico):

III . dieci [ˈdiɛ:tʃi] NOUN f pl

Вижте също: cinque

II . cinque <-> [ˈtʃiŋkue] NOUN m

3. cinque (voto scolastico):

4. cinque (nei giochi a carte):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文