Преводи за „corsi“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

италиански » немски

corsi 1. pers sing pass rem di correre

Вижте също: correre

I . correre <corro, corsi, corso> [ˈkorrere] VERB intr +essere o avere

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文