италиански » немски

Преводи за „contatto:“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

contatto [konˈtatto] NOUN m

1. contatto (accostamento):

3. contatto EL:

4. contatto MOT:

5. contatto TEL, RADIO:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文