италиански » немски

Преводи за „conglomerale“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

conglomerale [koŋglomeˈra:le] ADJ COM, FIN

Holding-, Konzern-

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文