италиански » немски

Преводи за „compagnia“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

compagnia <-ie> [kompaɲˈɲi:a] NOUN f

2. compagnia (gruppo):

Clique f
Gruppe f

3. compagnia THEAT:

5. compagnia MILIT:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文