италиански » немски

Преводи за „ci“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . ci [tʃi] PERS PRON 1. pers pl

II . ci [tʃi] REFL PRON 1. pers pl

III . ci [tʃi] DEM PRON

IV . ci [tʃi] PRON

V . ci [tʃi] ADV

1. ci:

ci (qui)
ci (moto)
c'è/ci sono
es gibt

2. ci:

ci ()
ci (moto)

3. ci (per quel luogo):

ci

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文