италиански » немски

Преводи за „cessare“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . cessare [tʃesˈsa:re] VERB intr +essere o avere

II . cessare [tʃesˈsa:re] VERB trans +avere

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文