италиански » немски

casomai [kazoˈma:i] , caso mai [ˈka:zo ˈma:i] CONJ

putacaso , puta caso [putaˈka:zo] ADV

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文