италиански » немски

casa [ˈka:za, ˈka:sa] NOUN f

casa-famiglia <case-famiglia> [ˈka:sa faˈmiʎʎa] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文