италиански » немски

Преводи за „benvenuto“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

benvenuto , ben venuto [benveˈnu:to] NOUN m

I . benvenuto (-a) , ben venuto ADJ INTERJ

II . benvenuto (-a) , ben venuto NOUN m, f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文