италиански » немски

Преводи за „avanti“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

II . avanti [aˈvanti] PREP

1. avanti:

vor +dat
vor +acc

2. avanti (di tempo):

vor +dat

III . avanti <inv> [aˈvanti] ADJ

1. avanti (di luogo):

Vorder-

2. avanti (di tempo):

IV . avanti <-> [aˈvanti] NOUN m SPORT

V . avanti [aˈvanti] INTERJ

2. avanti (allontanamento):

los
avanti MILIT

3. avanti (esortazione):

los
avanti tutta! NAUT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文