италиански » немски

Преводи за „attraverso“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

I . attraverso [attraˈvɛrso] ADV

1. attraverso (trasversalmente):

quer über [o. durch] +acc

2. attraverso fig (di traverso):

II . attraverso [attraˈvɛrso] PREP

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文