италиански » немски

Преводи за „andata“ в италиански » немски речника (Отидете на немски » италиански )

andata [anˈda:ta] NOUN f

1. andata (atto dell'andare):

Gehen nt

2. andata (con mezzo di locomozione):

3. andata (partenza):

4. andata SPORT:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文