италиански » немски

I . allora [alˈlo:ra] ADV

II . allora [alˈlo:ra] CONJ

1. allora (in questo caso):

(al)so, dann

2. allora (ebbene):

nun

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文