испански » немски

vestido1 [besˈtiðo] NOUN m

1. vestido (ropa):

2. vestido (de mujer):

Kleid nt

vestido2 (-a) [besˈtiðo, -a] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文