испански » немски

I . una [ˈuna] INDEF ART

una → un

II . una [ˈuna] ADJ INDEF PRON

una → uno²

Вижте също: uno , uno

uno1 [ˈuno] NOUN m

uno
Eins f

II . un, una <unos, -as> [un, ˈuna] ADJ

un, una → uno²

Вижте също: uno , uno

uno1 [ˈuno] NOUN m

uno
Eins f

I . unir [uˈnir] VERB trans

1. unir (dos elementos) t. TÉC:

3. unir (ingredientes):

4. unir (esfuerzos, voluntades):

II . unir [uˈnir] VERB refl unirse

2. unir (dos personas):

uno1 [ˈuno] NOUN m

uno
Eins f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文