испански » немски

tierra [ˈtjerra] NOUN f

2. tierra (planeta, mundo):

Erde f
Welt f

4. tierra (superficie sin agua):

(Fest)land nt

tierra-tierra [ˈtjerra-ˈtjerra] ADJ MILIT

tierra-aire [ˈtjerra ˈai̯re] ADJ MILIT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文