испански » немски

social [soˈθjal] ADJ

1. social (relativo a la sociedad humana):

Gesellschafts-
Sozial-

4. social ZOOL (insectos):

5. social (socialista):

sozial-
Sozial-

6. social (conducta):

económico social [ekoˈnomiko soˈθjal] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文