испански » немски

I . si [si] CONJ

2. si (en preguntas indirectas):

si
ob

5. si (en frases desiderativas):

si
wenn ... nur

6. si (protesta, sorpresa):

si

7. si (énfasis):

II . si [si] NOUN m MÚS

si
h nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文