испански » немски

II . santo (-a) [ˈsan̩to, -a] NOUN m (f)

1. santo REL:

santo (-a)
Heilige(r) f(m)

2. santo (fiesta):

santo (-a)

3. santo (imagen):

santo (-a)

5. santo fam (persona muy buena):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文