испански » немски

salido (-a) [saˈliðo, -a] ADJ

1. salido (que sobresale):

salido (-a)

2. salido:

salido (-a) (animal en celo)
salido (-a) (perra)

3. salido vulg (sexual):

salido (-a)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文