испански » немски

I . querer [keˈrer] irr VERB trans

II . querer [keˈrer] irr VERB impers

III . querer [keˈrer] irr NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文