испански » немски

pronto2 (-a) [ˈpron̩to, -a] ADJ

2. pronto (dispuesto):

pronto (-a)
pronto (-a)
estar pronto CSur

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文