испански » немски

portero (-a) [porˈtero, -a] NOUN m (f)

2. portero Arg (administrador):

portero (-a)

3. portero DEP:

portero (-a)
Torwart(-frau) m (f)

4. portero Bol:

portero (-a)
portero (-a) m(f) (en un local)
Türsteher(in) m(f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文