испански » немски

playa [ˈplaɟa] NOUN f

2. playa LatAm (espacio):

3. playa ElSal, Guat, Nic argot (prostituta):

Nutte f fam abw

playo (-a) [ˈplaɟo, -a] ADJ CSur

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文