испански » немски

pardo1 [ˈparðo] NOUN m

1. pardo (color):

2. pardo ZOOL:

I . pardo2 (-a) [ˈparðo, -a] ADJ

2. pardo (oscuro):

pardo (-a)
pardo (-a)

3. pardo (voz):

pardo (-a)

II . pardo2 (-a) [ˈparðo, -a] NOUN m (f) LatAm

pardo (-a)
Mulatte(-in) m (f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文