испански » немски

noto1 [ˈnoto] NOUN m METEO

noto2 (-a) [ˈnoto, -a] ADJ

1. noto (notorio):

noto (-a)
noto (-a)

2. noto (bastardo, ilegítimo):

noto (-a)

nota [ˈnota] NOUN f

8. nota MÚS:

Note f

nota bene [ˈnota ˈβene]

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文