испански » немски

negro1 [ˈneɣro] NOUN m (color)

II . negro2 (-a) [ˈneɣro, -a] NOUN m (f)

1. negro (persona):

negro (-a)
Schwarze(r) f(m)
negro (-a)
Farbige(r) f(m)

2. negro (escritor):

negro (-a)
Ghostwriter(in) m (f)

3. negro Arg fam (cariño):

negro (-a)
negro (-a)
Schatz m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文