испански » немски

mundo [ˈmun̩do] NOUN m

1. mundo t. fig:

Welt f
Erde f
Globus m

tercer mundo [terˈθer ˈmun̩do] NOUN m sin pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文