испански » немски

M, m [ˈeme] NOUN f

M, m
M, m nt
M, m de María

P. M. [peˈeme] NOUN f

P. M. abbreviation of policía militar

P. M.

p. m. [peˈeme]

p. m. abbreviation of post meridiem

p. m.
p. m.

Вижте също: post meridiem

post meridiem [posmeˈriðjen]

S. M. [eseˈeme]

S. M. abbreviation of Su Majestad

S. M.

r. p. m. [errepeˈeme]

r. p. m. AUTO, TÉC abbreviation of revoluciones por minuto

r. p. m.
U/min

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文