испански » немски

mercado [merˈkaðo] NOUN m t. ECON

Markt m
Auslands-/Binnenmarkt m
Finanz-/Geldmarkt m

I . mercar <c → qu> [merˈkar] VERB trans

II . mercar <c → qu> [merˈkarse] VERB refl

mercar mercarse humorous/elev:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文