испански » немски

Преводи за „marearse“ в испански » немски речника (Отидете на немски » испански)

I . marear [mareˈar] VERB trans

1. marear (gobernar una embarcación):

2. marear (enfermar):

3. marear (aturdir):

marear fig

4. marear fam (molestar):

II . marear [mareˈar] VERB refl marearse

2. marear (quedar aturdido):

3. marear (emborracharse):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文